Om man klickar på ord som står med röd text får man upp ytterliggare information.
 
 
1. Ingångsmusik
"In vernali tempore" framförs av Gravrost.
 
2. Inledningsord
av vigselförrättaren Pétur Jóhanneson.
 
3. Musik
"In vernali tempore" framförs av Gravrost.
 
4. Utbyte av brudköpesumman/hemgift
Ringens och diamantens symbolik.
Löften och utbyte av ringar.
 
5. Diktläsning
"The Bargain" skulle ha lästs, men framfördes under middagen istället av Sanna Bjelke.
 
6. Giftasord
"medeltida" och nutida.
 
7. handfästning, keltisk stenceremoni & musik
"The passionate shephard to his love" framförs av Gravrost.
 
8. Avslutning

 
9. Utgångsmarsch
"Trotto" framförs av Gravrost.