Svensk medeltid brukar man säga höll på från ca år 750-1520.

750-1000 Äldre medeltid
1000-1350 Högmedeltid
1350-1520 Senmedeltid


Under den Äldre medeltiden bestod Sverige av flera stammar (på 900-1000-talet, Svear och Götar) och var inte ett enat land som vi känner det idag. Inte förrän runt år 1000 får Sverige en enda kung över både Svear och Götar; Olof Skötkonung.

Gränserna under medeltiden var flytande eftersom herraväldet inte baserades på makten över ett territorium utan på makten över människor.


Medeltida bröllop

Medeltida musik

Medeltid gästabud


Möt medeltiden

Middle Ages

Ett medeltida liv

Juneborgs medeltida länkar

Medeltida webguide